segunda-feira, 19 de dezembro de 2011

CNRT Prepara Hasoru Elisaun 2012

Segunda, 19 Dezembru 2011 - 16:42:43 OTL
Posting Husi : Josefa ParadaDILI-Deputadu bankada CNRT, Araõ Noe hateten, Oras ne’e partidu Conselu Nasional Rekonstrusaun Timorense (CNRT)  prepara   ona  hasoru elisaun jeral 2012.

CNRT katak Arao agora preparadu atu compete iha elisaun jeral, tanba sira halao ona konsolidasaun iha suku no aldeia. Tanba ne’e  iha elisaun sira pronto atu compete ho partidu nebe’e deit.

“Ami prontu atu compete ho partidu nebe’e deit iha elisaun, mais compete ho diqnidade liu husi votu,” hateten deputadu Araõ ba STL iha uma fukun  PN.

Entertantu Xefi Bankada PD, Deputadu Adriano do Nascimento, hateten partidu PD mos oras ne’e prepara hela ba elisaun jeral 2012. Nia mos fiar katak PD sei hetan asentu bo’ot iha nasaun ne’e.

Deputadu husi bancada Fretilin, Joaquim Amaral, atu ukun ka mana ou la manan iha elisaun mai, depende ba povu. Partidu hotu bele dehan sira prontu, maibe povu mak sei deside. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL web, edisaun Tersa (20/12). Jasinta Sequeira

Sem comentários:

Enviar um comentário